Casa Scânteii/ Casa Presei Libere, București (1949-1956)

Adresa: Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, București, 013701

Clădirea se încadrează în arhitectura „realismului socialist” al zgârie-norilor moscoviţi, realizat sub influenţa stilului Art Deco american.

Amplasamentul Casei Scânteii a fost gândit adiacent Parcului Herăstrău, realizat în 1935-1937, pe unul din lacurile artificiale, constituite pe râul Colentina, cu o oglindă de apă regularizată deja în anii '30 ai secolului XX şi cu un potenţial de dezvoltare pentru agrement, cultură şi sport.