Sediul U.G.I.R. 1903, București (1933-1940)

Adresa: Strada George Enescu, nr. 27-29, sector 1, București, 010303

Clădirea cuprinde un ansamblu de birouri,săli de primire , sală de conferinţe, săli de expoziţie şi anexe, fiind o construcţie cu două subsoluri, parter şi cinci etaje, ultimul în retragere.
Compus din două laturi dublu tract, imobilul are un plan în L cu laturile sensibil egale şi capetele încheiate cu două calcane  în unghi. Pe nivelul curent, corpul orientat spre sud  (strada George Enescu)  are încaperile majore (4 birouri generos dimensionate   -  două la aliniament si două în retragere) orientate spre faţada principală, întorcand  spre faţada de nord  un singur birou, casa scării şi două încăperi anexe. Latura orientată spre curte  cuprinde pe ambele laturi birouri de dimensiuni mai mici, încheindu-se cu volumul scării secundare.  Corpurile se intersectează în dreptul scării principale, fără marcarea articulaţiei.

Tratarea faţadelor accentuează imaginea unui volum compact  dominat de plinuri. Faţada principală, compusă simetric are ţn centru ordinul colosal al celor patru coloane fără capitel ce se ridică pe înalţimea a patru etaje. Pe cele două  plinuri laterale, ferestrele dispuse în ax, sunt cuprinse într-un ancadrament continuu ce accentuează verticala. Intoarcerea pe latura de vest a acestui plin decrosat, contribuie la   masivitatea volumului. Compoziţia faţadei  principale este susţinută de şase panouri, amplasate pe plinurile dintre ferestre,   cu basoreliefuri reprezentând munca fizică , operă a sculptorului Mac Constantinescu. Ferestrele etajului întâi şi accesele sunt prevazute cu grilaje ornamentale Art-Deco.

Faţada secundară se compune din trei elemente principale : plinul major situat spre colţul de sud vest, cu câte  un singur gol axial  pe primele două niveluri ;  planul  central al corpului de birouri cuprinzând la cota inferioară o suită de ferestre verticale, separate de coloane angajate unificate printr-un antablament şi planul scării secundare cu un gol axial  vitrat vertical continuu şi cornişa înălţată la nivelul ferestrelor etajului în retragere. Faţadele posterioare exprimă raporturile plin gol rezultate din organizarea planului. Nivelul în retragere al etajului cinci are cornişa suprainălţată, citindu-se ca un antablament general.

Materialul de finisaj al faţadei principale(cuprinzând şi întoarcerea timpanului pe colţul de sud-vest) este travertinul de Deva. Celelalte faţade sunt finisate cu tencuială cu praf de piatră. La interior holul principal şi casa scării principale sunt placate cu travertin având pardoseli de marmură.