Palatul Administrativ, Baia Mare (1969-1970)

Adresa: Str. Gh. Şincai nr. 49, Baia Mare, 430311

Situarea oarecum defavorabilă, cu posibilităţi de percepere limitate  de vecinatăţi, determină compoziţia spaţial volumetrică marcată de elementele semnal constituite de corpul principal – prim element de impact , venind dinspre direcţia centrului nou- si   turn, contrapondere verticală şi semnal vizibil în cazul perceperii dinspre centrul vechi. Incinta  orientată spre sud, creată de corpurile principale ale ansamblului ofera posibilitatea perceperii unei suite de imagini dinamice. Dinamismul compoziţiei, susţinut de utilizarea subtilă a materialelor creează  un dialog tensionat şi dramatic cu cadrul natural excepţional - fundalul spectaculos al dealurilor împădurite.

Clădirea se compune din patru corpuri principale, având următoarele funcţiuni: birouri - două bare dublu tract ce se imbină la 120 de grade ; hol de onoare  şi birouri de conducere; sala de sedinţe cu o capacitate de 200 de locuri şi turn. În compunerea planului, disciplina constrângatoare a rectangularităţii  e spartă prin înclinarea dintre cele două bare de birouri,  prin direcţiile elementelor de capăt (turn şi scară), prin orientarea timpanelor  şi a holului vitrat de trecere între corpul principal şi bara administrativă. Piesa de racord a barelor de birouri  este constituită de o scară elicoidală, amplasată într-un hol vitrat generos. Racordul corpului principal de birouri cu volumul holului şi birourilor de conducere se face prin intermediul sălii de şedinte şi al unui hol vitrat cu deschidere spre incintă. Turnul, element simbol al  clădirii, prin  poziţia sa  de corp de margine, defineşte şi inalţă silueta edificiului. Amplasată în extremitatea de vest a corpului de birouri, scara exterioară  îl  incheie ,ca element de capăt bine definit prin tratare a volumului şi finisaje.

In interior spaţiile   sunt caracterizate de  aceeaşi varietate  armonioasă. Elementele dominante  ale corpului de acces sunt: scara de onoare, într-o rampă spectaculoasă cu desfăşurare continuă, luminatorul – cu lumina filtrată printr-un trafor cu piramide  angulare şi peretele decorativ  al sălii de şedinte. Parcursul este sustinut de puncte şi direcţii secundare de interes: uşa pivotantă  a sălii de şedinţe , peretele perforat al garderobei, balustrada masivă de lemn ce inconjoară supanta. Materialele şi texturile diverse – marmura lisă a pardoselii, tencuiala buceardată a  pereţilor-trafor verticali, lemnul profilat al uşii şi balustradei – accentuează bogata subtilitate a compoziţiei.

Sala de sedinţe oferă, într-un volum relativ restrâns o varietate de imagini . Forma asimetrică a balconului e subliniată prin albul balustradei ce se regăseşte în culoarea şi materialul plafonului decorativ. Masa vibrantă a cutiei de lemn, se închide pe o latură cu decupajul  ritmat al panourilor vitrate verticale.

Articulatia cu  cu corpul de birouri, avand un perete vitrat deschis spre incintă  se constituie  intr-un intermezzo luminos  . Scara  circulară, desfaşurandu-se   liber  pe trei niveluri  în holul vitrat marcheaza intersectia barelor de birouri.

Conceptia arhitecturala a Palatului Administrativ  imbina considerentele de ordin  logic-funcţional şi cele expresive.  Obiectul de arhitectură rezultat ni se infaţisează ca o suită de imagini dinamice cu puncte de interes ce ancorează silueta pe fundal, ca  « un şir de momente cu început şi sfârşit » susţinute pe parcurs de elemente intermediare   ce menţin interesului privitorului.  Acoperirea  volumelor, atent studiată, creează efecte  de perspectivă  şi accentuează caracterul dinamic al compoziţiei.