Imobil de birouri Administraţia Naţională Apele Române, Bucureşti (1935)

Adresa: str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, Bucureşti, 010018

Clădirea se înscrie în frontul continuu al străzii şi se dezvoltă pe parcelă sub form a trei aripi dispuse în jurul unei curţi interioare: spre stradă, orientat spre nord, corpul principal (P+5), compact, şi două corpuri secundare (P+4) sub forma de bare articulate, situate pe latura laterală vest şi pe latura din spate a parcelei. Din stradă există un acces direct în clădire, care deservea la origine spaţiul public, de la parter, al băncii, şi un acces indirect, printr-un gang, spre curtea interioară.

Clădirea a fost concepută special ca sediu al Băncii “Albina” (după cum o indică decoraţia portalului principal), cu un amplu spaţiu public spre stradă la parter, safe-uri la subsol, birouri şi, la etajele superioare ale aripii din spate, locuinţe [probabil] de serviciu

Faţada spre stradă constituie componenta cea mai valoroasă a clădirii, caracterizată prin expresia stilistică de sinteză între clasicismul modern al anilor 1930 şi estetica Art Déco. Schema compoziţională a faţadei este disimetrică, marcând importanţa diferită a celor două accese, principal şi secundar.

Partiţia orizontală, accentuată prin prezenţa copertinei, se articulează cu motivul vertical al porticului central decroşat, format din trei arcade centrale susţinute de pilaştri colosali cu capiteluri corintice stilizate. La ultimele două niveluri, câmpul central este ocupat de două registre de ferestre în arcadă, separate prin pilaştri scunzi cu capiteluri ionice, de asemenea stilizate. Planul retras al faţadei este placat cu travertin la nivelul parterului ritmat de cariatide, în timp ce restul suprafeţei este riguros ordonat de grila stereotomică a rosturilor decorative din tencuială. Elementele decorative (capiteluri, medalioane, capete de leu, ornamente ale portalului principal) sunt din marmură sculptată, cu excepţia cariatidelor, realizate din piatră artificială turnată.

Ca elemente specifice limbajului Art Déco apar: feroneriile decorative ale celor două intrări, ornate cu motive abstracte precum spirala, linia ondulată, festonul şi octogonul; portalul flancat de elemente verticale în sfert de cilindru, tratate în benzi orizontale cu texturi alternate (marmură şi travertin) şi fine detalii sculptate; medalioanele decorative cu reprezentări simbolice legate de progresul societăţii, a căror retorică optimistă se înscrie în filonul realismului social; scrisul decorativ inspirat din grafica publicitară şi motivul modern al copertinei continue cu iluminare integrată.
La interior, spaţiile accesibile publicului au suferit modificări substanţiale în urma renovărilor succesive, dar păstrează încă unele detalii Art Déco, precum balustradele din fier forjat ale scărilor sau capitelul simplificat al unei semi-coloane din holul de intrare.