Aeroportul Aurel Vlaicu, Bucureşti-Băneasa (1948-1952)

Adresa: Şoseaua Bucureşti-Ploieşti 40-44, sector 1, Bucureşti, 013695

Aerogara ocupă la sol o suprafaţă de 3300 mp şi are o arie utilă desfăşurată de 12.000 mp. Volumul general se dezvoltă preponderent pe orizontală (P+1), fiind dominat de corpul central cu cupolă (P+2) şi de accentul vertical al turnului de control.

Schema spaţial-funcţională a clădirii, care trimite simbolic la forma unei elice de avion, constă dintr-un hol circular central şi trei aripi dispuse radial. Acestea separă net trei zone de acces distincte: accesul publicului la vest, accesul personalului la sud-est şi accesul spre pistă la nord-vest.

Holul central, dezvoltat pe trei niveluri, este înconjurat de coroanele circulare ale ghişeelor (la parter), ale cursivelor de acces şi ale birourilor (la etaje). Cele trei corpuri radiale, organizate după circulaţii longitudinale cu dublu tract, includ spaţii destinate atât personalului, cât şi publicului (un restaurant, un salon oficial, o sală de aşteptare şi un hotel).

Compoziţia radială este în ansamblu simetrică faţă de centrul geometric al holului circular, iar faţadele adoptă o formulă stilistică de sinteză între modernism şi un clasicism stilizat. Formele parabolice ale lunetelor cupolei, amintind de designul aeronautic, şi vigia transparentă susţinută de stâlpi înclinaţi aduc o notă modernă insolită acestui ansamblu clasicizant.